ภาพกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ป่าตาล


.


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:03:17 ผู้โพส: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84 เปิดอ่าน: 838 ครั้ง
 
ความคิดเห็นที่ 1


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:07:34 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 2


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:08:04 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 3


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:09:54 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 4


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:10:23 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 5


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:10:46 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 6


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:11:13 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 7


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:11:36 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 8


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:11:57 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 9


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:12:21 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 10


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:12:42 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 11


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:13:22 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 12


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:13:47 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 13


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:14:14 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 14


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:14:57 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 15


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:15:20 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 16


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:16:04 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 17


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:16:36 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 18


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:17:03 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 19


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:17:30 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 20


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:17:55 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 21


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:18:21 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 22


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:18:45 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 23


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:19:05 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 24


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:19:25 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 25


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:19:49 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 26


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:20:11 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 27


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:20:30 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 28


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:20:53 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 29


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:21:21 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 30


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:22:34 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 31


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:23:02 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 32


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:26:04 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 33


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:26:34 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 34


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:26:59 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 35


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:27:25 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 36


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:27:48 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 37


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:28:19 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 38


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:28:55 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 39


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:29:21 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 40


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:29:42 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 41


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:30:05 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 42


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:30:35 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 43


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:31:17 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 44


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:31:45 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 45


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:32:14 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 46


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:32:35 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 47


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:33:03 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 48


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:33:28 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 49


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:33:53 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 50


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:34:21 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 51


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:35:09 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 52


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:35:36 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 53


เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2013 : 15:35:57 โดย: . อีเมล์: IP: 171.6.111.84
ความคิดเห็นที่ 54
 ง่อมหา บ้านแต้...ป่าตาล ว่างัยท่านหยัดสบายดีก่อ. จำผมใด้ก่อ บ่าหล้าเหลือกำ. น้อย..ก..
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2015 : 16:37:01 โดย: ละอ่อนเหลือกำ ม.12 อีเมล์: IP: 49.229.206.15
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
!! กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำสุภาพ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความเห็นใดๆที่ไม่เหมาะสมทิ้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบ
รูปภาพ :

!! ชนิดไฟล์ jpg หรือ gif ขนาดไม่เกิน 800 pixel เท่านั้น

โดย
รหัสโค๊ด=>
8ct4z
 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved