ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 19:42:39 เปิดอ่านทั้งหมด 496 ครั้ง
ผู้ประกอบการเชียงราย เสนอส่งเสริมการค้าชายแดน เป็นสากลมากขึ้น
กลุ่ม ประกอบการค้าการลงทุนเชียงราย เสนอส่งเสริมการค้าชายแดน เป็นสากลมากขึ้น ปลัดพาณิชย์ ชี้เป็นแนวทางดำเนินการอยู่แล้ว ระบุศักยภาพสามารถก้าวสู่ความเป็นการค้าระหว่างประเทศ มอบนโยบาย 17 จังหวัดภาคเหนือ บูรณาการทำงานเป็นทีม
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานว่า การประชุมพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ประมวลผลการดำเนินงาน มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตามนโยบายรัฐบาล ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.เชียงราย ร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอปัญหา และความคิดเห็น แนวทางการค้า โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อผลักดันเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความเป็นสากลมากขึ้น นางศรีรัตน์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการได้สะท้อนประเด็นปัญหาต่อที่ประชุม มุ่งเน้นที่เรื่องการค้าชายแดน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ที่ยังเป็นการค้านอกระบบ กระทรวงพาณิชย์ก็จะหาวิธีผลักดันให้เข้าสู่ระบบ ถึงแม้ประเทศเพื่อนบ้านจะยังไม่มีความพร้อม หรือไม่มีศักยภาพพอ ถือเป็นจุดแข็งของไทยในภูมิภาคนี้ ไทยต้องแสดงความเป็นผู้นำ มีโอกาสที่จะรุกได้มากกว่า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมที่จะส่งเสริมการค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นการค้าสากลมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ให้กับพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ต้องทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการให้ทันสมัย เพื่อรองรับ AEC ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2558 นี้.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved