ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 19:32:36 เปิดอ่านทั้งหมด 546 ครั้ง
สจล. มีมติถอดถอนอธิการบดี ทุจริตแก้ระเบียบรับ นศ.เข้าเรียน
สภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีมติถอด "ถวิล พึ่งมา" พ้นอธิการบดี หลังกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบพฤติกรรมใช้ตำแหน่งหน้าที่ กระทำการทุจริต แก้ระเบียบการรับ นศ.เข้าเรียน ป.เอก
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานว่า การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน หลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริง เสนอที่ประชุม

กรณีข้อกล่าว ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. มีพฤติกรรมใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการทุจริต โดยแก้ผลการเรียนให้กับลูกของตนเอง โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ชี้มูลว่าอธิการบดี ได้แก้ผลการเรียนให้กับลูกตัวเองจริง เป็นการทุจริต และถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 4 เสียง ให้ถอดถอน ศ.ดร.ถวิล พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี รายงานแจ้งว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด เพื่อสอบสวนกรณีที่กลุ่มศิษย์เก่า สจล.และนักศึกษาปัจจุบันได้ร้องเรียนเรื่องการบริหารงาน ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน และการแก้ระเบียบ การรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยและบริหารจัดการ สจล. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 รวมถึงให้ผู้ต้องคดีอาญาเข้าเรียน โดยที่ประชุม ได้มีมติให้แต่งตั้ง ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี สจล.แทน

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved