ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:48:31 เปิดอ่านทั้งหมด 502 ครั้ง
530 ครัวเรือน 3 หมู่บ้าน นำร่องพัฒนาพื้นที่โฉนดชุมชนอยู่ดีมีสุข
สำนักงานโฉนดชุมชน ตรวจเยี่ยมการพัฒนาหมู่บ้าน พื้นที่โครงการโฉนดชุมชน 2 ตำบล อ.ป่าซาง ลำพูน ชาวบ้าน 530 ครัวเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถบริหารที่ดินจัดสรร ทำรายได้เฉลี่ยถึงแสนบาทต่อปี แต่ยังมีปัญหาต้องการไฟฟ้าใช้ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานจากจังหวัดลำพูนว่า วานนี้ (28 พ.ย). คณะทำงานสำนักงานโฉนดชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม การพัฒนาหมู่บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ และบ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) ต.น้ำดิบ อ..ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามโครงการโฉนดชุมชน เมื่อปี 2554 มีเนื้อที่รวม 426 ไร่ อยู่ในเขตบ้านแม่อาว หมู่ที่ 3 จำนวน 142 ไร่ บ้านใหม่ป่าฝาง (ไร่ดง) และบ้านหนองสมณะใต้ จำนวน 283 ไร่ มีชาวบ้านทำกินจำนวน 530 ครอบครัว โดยร่วมกันบริหารในรูปแบบ จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโครงการฯ โดยสมาชิกสามารถใช้ที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วยสร้างรายได้แก่ครอบครัว ทำให้ทุกครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการโฉนดชุมชน ได้ใช้พื้นที่ได้รับจัดสรรครอบครัวละ ไร่ 1 งาน ทำไร่สวนเกษตรปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง ลำไย ขนุน ฝรั่ง และพืชผักสวนครัวอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ100,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในการดูดปั๊มน้ำ เข้าในพื้นที่เพาะปลูก และไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีความต้องการแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยย้ำว่าหากมีไฟฟ้าใช้ และมีระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

นายรังสรรค์ แสนสองแคว ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด กล่าวว่า ชาวบ้านในโครงการฯ ทุกคนดีใจที่มีที่ดินทำกิน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ที่ดำเนินงานโครงการโฉนดชุมชน ให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทำการเกษตรอย่างมั่นคง พร้อมกันนี้ อยากฝากถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาช่วยเหลือเรื่องกระแสไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ด้วย

สำหรับโครงการโฉนดชุมชน เป็นการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เพื่อให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐฯ เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โฉนดชุมชนจึงเปรียบเสมือนสิทธิของชุมชน ในการจัดการที่ดินของชุมชน.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved