ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:45:08 เปิดอ่านทั้งหมด 467 ครั้ง
“พานพิทยาคม”คว้าโควต้าจังหวัด ตัวแทนแข่งขัน TO BE NUMBER ONEระดับภาค
“พานพิทยาคม” ชนะเลิศแข่งขัน TO BE NUMBER ONE คว้าโควต้าตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย ควงแขน “ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน” เข้าประกวดในระดับภาค ที่เชียงใหม่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.56 ส่วนผลประกวดชมรม “เชียงของวิทยาคม”ครองแชมป์สถานศึกษา
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงราย สรุปผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ซึ่งมี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Pre-Teenage อายุ 10-14 ปี และรุ่น Teenage อายุ 15-21 ปี ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทชุมชน และ ประเภทในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ไปร่วมประกวดระดับภาค ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.56 ณ อุทยานกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ทีมชนะเลิศ รุ่น Pre-Teenage อายุ 10-14 ปี ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน ชมเชยอันดับ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ศรีเกิด อ.เมืองเชียงราย ชมเชยอันดับ ได้แก่ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ.เวียงป่าเป้า และชมเชยอันดับ ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย อ.เมืองฯ ส่วนรุ่น Teenage อายุ 15-21 ปี ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Satan Soul โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน รองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมืองฯ รองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ ชมเชยได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย อ.เมืองฯ และโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย

ส่วนผลประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภท ชนะเลิศประเภทในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ ชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย และชนะเลิศประเภทในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ได้แก่ บริษัท เกรซฟู๊ด.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved