ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:48:42 เปิดอ่านทั้งหมด 400 ครั้ง
มวลชนกว่า 14,000 คน กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ร่วม Kick off ลดอุบัติภัย
กิจกรรม Kick off รณรงค์ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ “หนาว-แล้ง-ไฟป่า/หมอกควัน-อุบัติเหตุทางถนน” ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 พรุ่งนี้ (29 พ.ย.) กลุ่มพลังมวลชน แจ้งจำนวนเข้าร่วมงานคึกคัก กว่า 14,000 คน
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานความคืบหน้า การจัดกิจกรรม Kick off  รณรงค์ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 08.00–12.00 น. โดยนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ล่าสุด มีการแจ้งตัวเลขพลังมวลชน จากจังหวัดต่าง ๆที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 14,700 คน

รายงานจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย แจ้งเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการประกาศวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( Kick off Upper north 2 – 2014 ) ดัง กล่าว กลุ่มภาคีหน่วยงานจะร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อน และรับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และมาตรการป้องกันตนเอง ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังมีสาธิตการค้นหาผู้ประสบภัย การกู้ภัย บรรเทาภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้รถน้ำหอสูงช่วยผู้ประสบภัย ปฏิบัติการโรยตัวทางดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิงด้วยเครื่องยิงน้ำ และการปล่อยแถวขบวน รณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติทั้ง 4 ประเภท

นางสาวนันทวรรณ กันคำ รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า กิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถ สำหรับเจ้าหน้าที่ และมวลชนเครือข่ายที่จะเข้าร่วมงาน ที่สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( สนาม รด.) หรือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ สำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าผ่านแยกกองร้อย อส. ศูนย์ ปภ.เขต15 โรงเรียนสามัคคีฯ และโรงเรียนเทศบาล 1 ไปทางห้าแยกพ่อขุนฯ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในช่วงเวลา 11.00 น.–13.00 น. ส่วนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำงานศาลากลางจังหวัด ขอให้วางแผนการเดินทางเข้าไปทำงานไว้ด้วย เนื่องจากจะมีกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved