ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:41:15 เปิดอ่านทั้งหมด 496 ครั้ง
เชียงของ Big Cleanning Day พร้อมรับเสด็จฯ เปิดสะพานมิตรภาพ 4
อำเภอเชียงของทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม ทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ Big Cleanning Day5 ธันวาคม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) วันที่ 11/12/13
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงานว่า ในการเตรียมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4(เชียง ของ-ห้วยทราย) เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย ที่บ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 11 ธ.ค. 2556 (11/12/13) โดยในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี อำเภอเชียงของ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ จึงได้เตรียมการเพื่อรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติฯ

รายงานแจ้งว่า นาย ทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเชียงของ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ หารือซักซ้อมแนวทางในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเด็นหลักในที่ประชุม ได้กำหนดจุดรับเสด็จฯ ตามเส้นทางเสด็จฯ 3 จุดหลัก คือบริเวณหน้าบริษัทสินธานีฯสาขาเชียงของ บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงของวิทยาคม-โลตัสเชียงของ และบริเวณแยกเข้าสะพานฯ หน้าสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงของ โดยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย

นายทรงฤทธิ์ กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันประวัติศาสตร์ ในพิธีเปิดสะพานฯ และได้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯอย่างใกล้ชิด เป็นวันแห่งเกียรติยศของชาวเชียงของ จึงขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติยศ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวเชียงของทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯพระองค์ท่าน ในวันที่ 11 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ตามจุดที่ได้กำหนดไว้ ตลอดเส้นทางเสด็จฯผ่าน โดยให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชนเผ่า หรือชุดประจำถิ่น ชุดเมืองล้านนา เพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเชียงของ รวมทั้งต้อนรับผู้มาเยือนในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อเผยแพร่วิถีชาวเชียงของ สู่สายตาคนทั้งประเทศ และทั่วโลกอีกด้วย

ด้านนายธวัชชัย ภู่เจริญยศ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางอำเภอเชียงของได้จัดกิจกรรม “รวมพล Big Cleanning Day” โดยจะร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงของ และทางแขวงการทางเชียงรายที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน ถนน ตรอก-ซอย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน เทศบาลท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ประดับธงชาติ และธงพระนามาภิไธยย่อ ดูแลทำความสะอาดบ้านเรือน อาคาร สํานักงาน ร้านค้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งคาดว่าในวันดังกล่าว จะมีประชาชนทั้งในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved