ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 17:14:20 เปิดอ่านทั้งหมด 482 ครั้ง
องค์กรวิชาชีพพยาบาล จัดงานไหว้สาฯรำลึกสมเด็จย่า
องค์กร วิชาชีพการพยาบาล กำหนดจัดประชุมวิชาการ พยาบาลไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน และงานราตรีศรีเชียงรายไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
 

เครือข่ายข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107 รายงาน ว่า องค์กรวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และชมรมบุคลากรทางการพยาบาลเชียงราย-พะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการพยาบาลไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค.56  ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก อ.เมืองเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ และบทบาทการปฏิบัติงาน ในการให้บริการสังคมและประชาชนในยุคปัจจุบัน และงานราตรีศรีเชียงรายไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพด้านการสาธารณสุข และด้านการพยาบาล ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อ.เมืองเชียงราย ในวันที่ 2 ธ.ค.56

นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ ประธานชมรมบุคลากรทางการพยาบาลเชียงราย-พะเยา และประธานชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการประชุมวิชาการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลทุกภาคส่วน และสืบสานการถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพ ทางด้านสาธารณสุข การพยาบาลและผดุงครรภ์ ให้ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved