ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:13:17 เปิดอ่านทั้งหมด 397 ครั้ง
อดีตนายกลายคราม คัมแบ๊คลงสนามเลือกตั้ง ชิงนายกเทศมนตรีพญาเม็งราย อีกสมัย
อดีตนายกลายคราม “ศรีไว ภาพเนตร” ประกาศคัมแบ๊คลงสนามเลือกตั้ง ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีพญาเม็งราย อีกสมัย เปิดวิสัยทัศน์ “ พลิกฟื้น-สานต่อ-ก่อยอด” มุ่งประโยชน์คนท้องถิ่น ชูนโยบายเดินหน้า เร่งแก้ปัญหาแหล่งน้ำ เส้นเลือดใหญ่ของชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญผู้สูงอายุ คนพิการไร้การเหลียวแล ไม่หนักใจกระแสต้าน คนในองค์กรเทศบาล ตั้งความหวังผลเลือกตั้ง 50-50
 

นายศรีไว ภาพเนตร อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพญาเม็งราย คนที่ 2 ช่วงระหว่างปี 2542-2548 เปิดเผยกับ ทีมข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ 107.0 ถึงกระแสข่าว จะกลับมาลงสนามการเมืองท้องถิ่น ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีพญาเม็งราย อีกสมัย ในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นสมัยหน้า เร็ว ๆ นี้ ยอมรับว่า เป็นความตั้งใจ และชาวบ้านเรียกร้อง ต้องการให้กลับมา พลิกฟื้น สานต่อ ก่อยอด สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่นในอดีต ที่ขาดหายไป ไม่มีการดูแล หรือพัฒนาให้ดีขึ้น อดีตนายกเทศมนตรีพญาเม็งราย คนที่ 2 ขยายมุมมอง วิสัยทัศน์ของคนวัยย่างเข้า 62 ปี ว่า เป็นเรื่องน่าเสียดาย หลายสิ่ง หลายอย่าง ถูกละเลย เพิกเฉย จนเสื่อมสภาพ หลงลืมกันไปหมด ทั้งเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม อันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริม ปลูกฝังสำนึกเยาวชน รักถิ่นฐานบ้านเกิด สนับสนุนให้เกิดอาชีพใหม่ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว การเอาใจใส่ ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่ ลุง ป้า น้า อา ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แทนที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ หางาน กิจกรรม สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุทำร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ ไม่ควรมองข้ามไป ควรจะหันกลับมา ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อดีตนายกเทศมนตรี วัย 62 กล่าวถึงปัญหาหลักในพื้นที่ ต้องมีการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ ว่า อันดับแรก คนที่จะอาสาเข้ามาทำงาน บริหาร ดูแลท้องถิ่น ต้องรู้จักสภาพทั่วไป ของท้องถิ่นดีพอ รัก-มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อความเจริญของท้องถิ่น สำคัญที่สุด ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ และรับผิดชอบต่อท้องถิ่น สำหรับปํญหาหลัก ๆในพื้นที่ ที่มองว่าสำคัญ คือ เรื่องของแหล่งน้ำ เพราะพญาเม็งราย ทั้งอำเภอ ชาวบ้านทำอาชีพกสิกรรมเป็นหลัก ต้องเร่งเดินหน้า ขับเคลื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เลียบ ซึ่งเสมือนเส้นเลือดใหญ่ แหล่งหล่อเลี้ยงอาชีพ คนในชุมชน ที่ถูกละเลยมานาน, เรื่องยาเสพติด ปัญหาใหญ่ระดับชาติ ที่กัดกร่อนอนาคตเยาวชนในท้องถิ่น และนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้องหาทางยับยั้ง ส่งเสริมเรื่องการกีฬาชุมชน ให้หันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ฯลฯ

นายศรีไว กล่าวถึงความหวัง ในการปวารณาตัว ขอกลับมาทำงานให้ประชาชน ชาวชุมชนพญาเม็งราย อีกสมัย ว่า จนถึงขณะนี้ ที่ตนเองตัดสินใจแน่นอนแล้ว มีความหวัง 50-50 เปรียบเทียบว่า คนในท้องถิ่น ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของท้องถิ่น ปัญหาของท้องถิ่น จะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ คนรุ่นใหม่ กลุ่มนี้ยังขาดการปลูกฝัง สำนึก เรียนรู้ ที่จะรัก หวงแหนท้องถิ่นตนเอง คนระดับกลาง กลุ่มนี้รู้ และเข้าใจสภาพท้องถิ่น พอสมควร แต่ขาดแรงกระตุ้น จูงใจ จนกลายเป็นเพิกเฉย ไม่รู้สึกกระตือรือล้น เพราะเริ่มเคยชิน กับการถูกปล่อยปละ ละเลยมานาน กลุ่มสุดท้าย มีประสบการณ์ กลุ่มนี้ผ่านร้อน ผ่านหนาว รู้เห็นความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น มามาก และเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ ต้องการให้กลับมา พลิกฟื้น ดูแล แก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น เพราะฉะนั้น ใน 2 กลุ่มแรก คงต้องใช้เวลาที่ยังมีอยู่ ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ค่อยๆ ชี้แจง ปลูกฝัง กันไปอดีตนายกเทศมนตรี 2 สมัย ตอบข้อซักถาม ประเด็นแรงต้านในเทศบาล หากได้รับการเลือกตั้ง เข้าไปบริหารงานอีกสมัย และต้องมีการปลี่ยนแปลง จัดวางระบบ นโยบายการบริหาร จัดการใหม่ ทั้งในส่วนขององค์กร และบุคลากร เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเราเป็นตัวแทนชุมชน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในส่วนของผู้ร่วมงาน ข้าราชการ พนักงาน เป็นข้าราชการประจำ มีกฎระเบียบ การทำงานอยู่แล้ว จึงน่าจะชี้แจง ทำงานไปด้วยกันได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ทำงานท้องถิ่น ที่ผ่านมา และแรงสนับสนุน ของคนในท้องถิ่น คิดว่าจะสามารถ ขับเคลื่อนงานนโยบาย และงานบริหารเทศบาล ได้อย่างเป็นรูปธรรม.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved