ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:29:10 เปิดอ่านทั้งหมด 557 ครั้ง
.สถาบันวิจัยยาง เล็งใช้"รอยเท้าน้ำ" เสริมคุณภาพยางไทย สู้ตลาดโลก
สถาบันยาง กรมวิชาการเกษตร เล็งใช้ “วอเตอร์ ฟุตพริ๊นท์” ในระบบผลิตยางพารา เสริมคุณภาพยางไทย สู้ตลาดโลก เริ่มโครงการศึกษา วิจัย ใช้ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นำร่อง ชี้ประโยชน์เกษตรกรยาง ลดปริมาณการสูญเสีย และสิ้นเปลืองน้ำ
 

รายงานเครือข่าย ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107.0  แจ้งว่า มีรายงานจาก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน หลายประเทศที่มีการพัฒนา เรื่องของยางพารา เป็นสินค้าเพื่อการส่งออก ได้มีการนำเข้า “คาร์บอนฟุตพริ๊นท์” (Carbon Footprint) และเริ่มให้ความสนใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน “วอเตอร์ฟุตพริ๊นท์” (Water Footprint) หรือ เรียกอีกอย่าง  “รอยเท้าน้ำ” หรือ “ฉลากการใช้น้ำ” คือ ปริมาณการใช้น้ำ ในกระบวนการผลิตสินค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม สถาบันวิจัยยาง เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงเร่งดำเนินการ "โครงการศึกษาวิจัยการใช้น้ำในระบบการผลิตยางพารา”  เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์การค้า ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มจุดแข็ง ให้กับสินค้ายางพาราไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราเริ่มเป็นโครงการนำร่อง

รายงานแจ้งว่า ขณะนี้โครงการศึกษา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างเร่งศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำ ในระบบการผลิตยางพารา โดยศึกษาวิจัยตั้งแต่ ระดับแปลงปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อจะได้ทราบถึง ปริมาณการใช้น้ำ ต่อการผลิตน้ำยาง 1 กิโลกรัม  ปริมาณการใช้น้ำ ต่อการผลิตยางแผ่นดิบ 1 แผ่น และยางก้อน 1 ก้อน สำหรับสินค้ายางพาราของไทย

สำหรับแนวทางการศึกษา วิจัย การใช้น้ำในระบบการผลิตยางพารา มี 3 ส่วน คือ 1.ปริมาณน้ำที่ซึมลงสู่ใต้ดิน และเก็บกักในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Blue Water Footprint) 2.ปริมาณน้ำที่ต้นยางดูดซับ และหมุนเวียนนำไปใช้ (Green Water Footprint) และ 3.ปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง(Gray Water Footprint)  ซึ่งคาดว่า งานวิจัยนี้จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

การศึกษา “วอเตอร์ฟุตพริ๊นท์” ในการผลิตยางพารา มีประโยชน์หลายอย่าง นอกจากจะทราบถึง ศักยภาพการใช้น้ำของต้นยาง ยังเป็นแนวทางช่วยให้เกษตรกร สามารถให้น้ำได้เพียงพอ ต่อความต้องการของพืช โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสม ต่อการปลูกสวนยาง เช่น พื้นที่แห้งแล้งจัด หากปลูกยางพาราไปแล้ว เกษตรกรสามารถฟื้น คืนสภาพสวนยางได้ โดยให้น้ำตามปริมาณ ความต้องการของต้นยาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการสูญเสีย และลดการสิ้นเปลืองน้ำได้  อีกทั้งยังคาดว่า จะเกิดประโยชน์ต่อการค้า และอุตสาหกรรมยางไทย ในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับสินค้ายางพาราไทย ซึ่งจะช่วยเสริมจุดขาย และสร้างจุดแข็ง ให้แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved