ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:16:29 เปิดอ่านทั้งหมด 565 ครั้ง
เตรียมยื้ออีกรอบ 3 กลุ่มท้องถิ่น ชงเสนอที่ประชุมอำเภอ ขอคืนคุ้มพญาเม็งรายให้ อปท
3 กลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่น อำเภอพญาเม็งราย เตรียมชงเสนอฝ่ายปกครองอำเภอ อีกรอบ ขอโอน "คุ้มพญาเม็งราย" กลับคืนมาอยู่ในความดูแล รักษาของเทศบาล ชี้เป็นหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น มีงบประมาณส่งเสริม พัฒนาโดยตรง ระบุที่ผ่านมา ศรัทธาประชาชนเสื่อม
 

ศูนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ 107.0 รายงานว่า กลุ่มผู้นำในท้องถิ่น อำเภอพญาเม็งราย อย่างน้อย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มผู้นำชุมชน และ กลุ่มสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ได้มีการหารือ การบูรณะโบราณสถาน สิ่งล้ำค่าคู่เมืองหลายแห่ง  ที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ  รอวันเสื่อมสลาย ไร้คุณค่าความศรัทธาลงทุกขณะ รวมถึงการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามมาแต่อดีต อีกหลายอย่าง โดยมีข้อสรุป เป็นมติเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีการอนุรักษ์ไว้ มิให้สูญหายไปกับกาลเวลา าเพื่อความมีคุณค่า เป็นสมบัติของท้องถิ่นสืบไป ซึ่งองค์กรที่จะมีบทบาท และศักยภาพที่จะรับไปดูแล ได้แก่ เทศบาลตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่างๆ เนื่องจากมีงบประมาณ เพื่อการส่งเสริม บำรุงรักษาอยู่แล้ว 

รายงานแจ้งว่า สำหรับโบราณสถานสำคัญของ อำเภอพญาเม็งราย ที่มีการหารือกันเป็นพิเศษ คือ คุ้มพญาเม็งราย สถานที่ประดิษฐาน พระเจ้าเม็งรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย ที่มีการกล่าวไว้ในตำนานเมืองล้านนา ว่า พระองค์ได้ทรงนำไพร่พล มาพักทัพ ณ สถานที่ตั้งคุ้มพญาเม็งรายปัจจุบัน  ระหว่างกรีธาทัพไปทำศึกที่เมืองเชียงของ โดยคุ้มพญาเม็งราย มีการจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2533 และบูรณะจัดสร้างขึ้นใหม่ บริเวณเดียวกัน ในปี 2550 เนื่องจากที่เดิม บริเวณด้านหน้าคับแคบ และมีการกำหนดเอาวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน "ไหว้สาพญามังราย" มีการจัดงานเฉลิงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติมาตลอด แต่ระยะหลังๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ชุมชนจึงเสนอให้ เทศบาลเม็งราย เข้าไปดูแล 

ต่อมามีการถ่ายโอน ไปอยู่ในความดูแลของ ฝ่ายปกครองอำเภอพญาเม็งราย  และใช้เงินบริจาคของประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เข้าไปกราบไหว้ สักการะบูชา ปีละหลายแสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายมาตลอด และแม้ว่าจะมีการจัดงาน ไหว้สาพญามังราย ทุกปีไม่ได้ขาด หากแต่ชาวบ้านในชุมชน มีความรู้สึกว่า ความขลังของงานประเพณี ความศรัทธาของชาวบ้าน เริ่มลดน้อย ถอยลงทุกขณะ ทั้งภูมิทัศน์โดยรอบ การประชาสัมพันธ์ พระเกียรติความยิ่งใหญ่ แห่งกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง ได้รับการเชิดชู ให้ความสำคัญน้อยเกินไป โดยกลุ่มผู้นำท้องถิ่น มองว่าทางอำเภอ อาจไม่มีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ เพื่อการดูแลไม่เพียงพอ จึงเห็นควรให้ทางเทศบาลตำบลเม็งราย  รับโอนไปดูแลเหมือนเดิม และเตรียมเข้าหารือกับทางอำเภออีกครั้ง ในเร็ววันนี้  เพื่อขอโอนคืนคุ้มพญาเม็งราย ให้กับทางเทศบาล หลังถูกคัดค้านมาตลอด โดยมีแผนเตรียมงาน ฟื้นคืนสภาพความยิ่งใหญ่ งานไหว้สาพญาเม็งราย  และการเฉลิมฉลอง อย่างสมพระเกียรติ พระเจ้าเม็งรายมหาราช สืบต่อไปทุกๆปี.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved