ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:58:15 เปิดอ่านทั้งหมด 435 ครั้ง
"พญาเม็งราย" ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2 หน่วยงานหลัก สำนักงานท่องเที่ยวฯ - ประชาสัมพันธ์จังหวัด จับมือ ฝ่ายปกครองอำเภอ เสริมทักษะ ประสบการณ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านและชุมชน เลือกพญาเม็งราย นำร่องซูการพัฒนา ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอ
 

ศนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม.107.0 รายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน (อป.มช.) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ ตัวแทนสื่อมวลชน ด้านวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย  จำนวนประมาณ 50 คน ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคมนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานแจ้งว่า จุดประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอพญาเม็งราย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ท้องุถิ่น และชุมชน ที่มีการเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องถึงกษัตริย์ ผู้สร้างบ้านแปงเมืองในอดีต คือ พระเจ้าเม็งรายมหาราช จนได้รับการยกย่อง เชิดชู สักการะบูชา นำพระนามของท่าน มาเป็นชื่ออำเภอ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตราบจนทุกวันนี้ โดยใช้งบประมาณของ อำเภอพญาเม็งราย ที่มีอยู่แล้ว จากการจัดงาน ไหว้สาพญามังราย ปี2556  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จัดสรรให้


นางสาวพิมพ์พิศา พจนานุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่เลือกใช้สถานที่ อำเภอพญาเม็งราย จัดอบรม  เพราะเป็นที่ตั้งคุ้มพญาเม็งราย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเคารพสักการะของชาวพญาเม็งงราย  แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ของคนนอกพื้นที่มากนัก รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว อีกหลายแห่ง ในอำเภอเวียงแก่น และ อำเภอเชียงของ ที่มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์  ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพของพื้นที่ เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครฯ ได้ศีกษาเรียนรู้ สัมผัสกลิ่นไอ บรรยากาศสถานที่จริง โดยคาดหวังว่า จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความประทับใจ ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved