ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:17:09 เปิดอ่านทั้งหมด 495 ครั้ง
ทางหลวงชนบทเชียงราย เสริมศักยภาพ อปท .ดูแล รักษาถนนรับโอน
ทชจ.เชียงราย เสริมศักยภาพ อัพเกรดด้านวิชาการ งานดูแล รักษาถนน ที่ถ่ายโอนให้ อปท. หวังท้องถิ่นบริหาร จัดการได้เอง อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ศูนย์ข่าวออนไลน์ ฟอร์เวิร์ด เรดิโอ เอฟ.เอ็ม 107.0 รายงานว่า สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด(ทชจ.) เชียงราย แจ้งผลการประชุม ชี้แจงเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการงานทาง ให้กับ หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้กับผู้บริหาร หรือผู้แทนองค์กร มีความเข้าใจการปฏิบัติงาน ดูแล รักษาถนน หรือเส้นทาง ที่ได้รับการถ่ายโอน จากกรมทางหลวง ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทน อปท. จำนวน 144 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายเอนก   ณัฐษิต อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  การจัดประชุมดังกล่าว ได้เชิญผู้บริหา อปท. หรือหัวหน้าส่วนโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการงานทางแก่ อปท. ระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานถนน ที่รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยคาดหวังว่า จะมีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ กับองค์กร ตลอดจนสามารถบริหาร จัดการ ทางหลวงท้องถิ่น ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และหลักวิชาการ

รายงานแจ้งว่า ทางหลวงชนบทเชียงราย จัดการประชุมครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานถนน, การจัดประชุมด้านการสำรวจ และประเมินสภาพทางของถนน ที่รับโอนจากกรมทางหลวงชนบท, การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น,  การใช้งานมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น,  การใช้งานแผนแม่บท การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น,  การใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ทางหลวงท้องถิ่น,  การใช้ระบบบริหาร และติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง และการบูรณาการโครงข่ายทาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้ อปท. (ฉบับที่ 2) และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

 

 

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
สถานีออนไลน์ FM 107 MHz อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ติดต่อโฆษณาโทร 053-959345

Copyright ©2016
www.fmthailand.com. All Rights Reserved